Spaceplan background
Spaceplan envelope

Mit adhat az ESG a munkavállalóknak?

| HOME | CIKKEK | MIT_ADHAT_AZ_ESG_A_MUNKAVALLALOKNAK
2023-09-06 Written by: Bíró Zita Spaceplan | Mit adhat  az ESG a munkavállalóknak? | esg,socialresponsibility,personaldevelopment,wellaging,wellbeing,sustainability,responsibility,nature,fenntarthatosag,environment,social,governance,frameworks

Az ESG-teljesítmény egyre fontosabb tényező lesz a munkavállalók megtartása és elkötelezettségük növelése, emellett a fogyasztói bizalom szempontjából is.

A munkáltatóknak számolniuk kell azzal az elvárással, hogy stratégiai kötelezettségvállalásokat tegyenek a társadalmi felelősségvállalás és a környezetvédelem előmozdítására is. Ennek egyik oka, hogy erős összefüggések alakultak ki az ESG-teljesítmény, az üzleti érték és a működési teljesítmény között.

Az ESG hosszú távú vállalati stratégiaként jelenik meg a növekedés és a kockázatvédelem terén. Minden olyan szervezet első számú érdekeltje, amely jelentős átalakítási beruházásokat hajt végre az ESG területén, a saját emberei. Az alkalmazottak állnak a középpontjában minden olyan kapcsolatnak, amely az ESG-t sikeressé teszi - a beszállítókkal való együttműködéstől az ügyfelek kiszolgálásáig, a közösségi kapcsolatok ápolásától a szervezet jövőjének építéséig.


esgsocialresponsibility 


5 tipp az ESG-sikerhez, amelyek a munkavállalókat helyezik a középpontba:  1. 1. Miért az ESG?

A különböző szabályzásokkal, mint például az SFDR, a CSRD és az idén az EU-ban megjelenő zöld taxonómia, az ESG-térképe folyamatos változás alatt van. Egy dolog azonban állandó az üzleti vezetők számára: biztosítaniuk kell, hogy alkalmazottjaik megértsék, ez hogyan válik előnyére az ügyfeleknek, a márkának és a közösségeknek, de azt is, hogy egyéni szinten hogyan kapcsolja össze és támogatja a munkavállalók törekvéseit és céljait. 


  1. 2. Túl a megfelelésen - az ESG-központú kultúraváltás

Ha úgy tekintünk az ESG-re, mint ami egyszerűen tanúsítást, megfelelést és felügyeletet igényel, akkor nagyobb a valószínűsége a kudarcnak. Ideális esetben a munkavállalók nem a szabályok miatt fogadnák el az ESG-t, hanem azért, mert az a szervezet mindennapi kultúrájának - a szervezet DNS-ének - része.

Míg a környezetvédelmi és az irányítási pillér sok szervezet számára a legfontosabb, a szociális pillér sokkal kevesebb figyelmet kap - pedig ezek az erőfeszítések ugyanolyan fontosak, és az emberek tényezőihez kell kötődniük. Ahogy az "S" pillérrel kapcsolatos elvárások tovább nőnek, a vállalatok akkor érzik majd, hogy ebben is proaktívvá kell válniuk.  1. 3. A viselkedésváltoztatás ösztönzése

A változásmenedzsment sikeressége érdekében bármilyen átalakítás esetében a felső vezetőknek és az emberekkel foglalkozó vezetőknek rendelkezniük kell a szükséges eszközökkel és képzésekkel, hogy segítsenek a munkavállalóknak elfogadni az új gondolkodás- és munkamódszereket egészen addig, amíg azok mindennapi szokásokká nem válnak.

Az ESG esetében ez továbbra is kritikus fontosságú; de ahhoz, hogy bevezetése valóban sikeres legyen, az embereknek felelősséget kell vállalniuk a szervezet minden szintjén. Ez magába foglalja azt is, hogy a front-line munkatársakat bevonják az ESG életre keltéséhez szükséges ötletek kidolgozásába - ami azt jelenti, hogy részt vehetnek a társadalmunk és bolygónk előtt álló legégetőbb kihívások megoldásának elősegítésében.


  1. 4. ESG a munkáltatói értékképzésben

Az ügyfelek egyre gyakrabban egy szervezet környezetvédelmi és társadalmi politikája alapján választanak márkát – ahogyan a leendő és jelenlegi alkalmazottak is – éppen ezért a munkavállalók szívesebben dolgoznak célorientált vállalatoknál. Fontos meghatározni, hogy milyen ESG prioritások mellett kötelezte el magát a szervezet a környezeti fenntarthatóság és a társadalmi változások terén, és pontosan hogyan játszhatnak szerepet az egyes alkalmazottak, hogyan lehetnek felelősek, és hogyan osztozhatnak a büszkeségben.  1. 5. ESG-vel az ellenálló képesség megteremtéséért

A vállalatok gyorsan felismerik, hogy az ESG olyan erő, amely jobb vállalati döntések révén segít a vállalatoknak ellenálló képességet kialakítani, és hosszú távon értéket teremteni. Az ESG teljes körű beágyazása a kultúrába és a munkamódszerekbe nem csak jobban felkészíti az embereket és a szervezetet egy jövőbeli zavaró eseményre, például egy pénzügyi válságra vagy jelentős társadalmi változásra, hanem arra is ösztönzi az embereket, hogy tudatosan vállaljanak személyes felelősséget olyan témákban, mint az éghajlatváltozás, a faji megosztottság és a felelős fogyasztás.


A vállalatok a mai helyzetben nem engedhetik meg maguknak, hogy kudarcot valljanak az ESG terén. A változásokat már elsőre is jól kell végrehajtaniuk. Ezért a HR-vezetők és a vezetői csapatok minden változás legfontosabb elemére - az emberekre - összpontosítva tudják majd biztosítani, hogy a jelentős ESG-változás megtörténjen, és hosszú távon meg is maradjon.


5 1. Hogy kezdjek bele?

Az ESG bevezetése és további wellbeinget is támogató CSR tevékenységek megkezdése előtt  javasoljuk a cég átvilágíását egy gyors audittal, mely rávilágít a legfontosabb tennivalókra és a stratégia építés számára is nélkülözhetetlen. Forrás: https://dochangeright.com/put-employees-at-the-centre-of-your-esg/

Spaceplan envelope

ÁRAJÁNLAT

Az alábbi elérhetõségek bármelyikén kérheti Kollégáink segítségét már a döntési folyamat legelsõ fázisában, legyen szó iroda- vagy területfelmérésrõl, szakvélemény készítésrõl, berendezési tervezésrõl, szaktanácsadásról, vagy látványtervek készítésérõl, vizualizálásról.

Telefon
+36 1 274-0001
Email
arajanlat@spaceplan.hu