Spaceplan background
Spaceplan envelope

2D TERVEZÉS

| HOME | SZOLGALTATASOK | 2D_TERVEZES
2D TERVEZÉS

A klasszikus alaprajzi és tervezési feladatokon túl további speciális modulokkal egészíthető ki szolgáltatáscsomagunk.

Gyakran jelentős eltérések tapasztalhatók a "marketing célú" tájékoztató adatok és a valóság között. A jelentős anyagi kockázatot minimalizálni pontos, lézeres méréssel, és a jogilag egyértelmű bérterület-kalkulációs elv meghatározásával lehet. A felmérés során a terület épületgépészeti paramétereit és tulajdonságait is módunkban áll egyeztetni.

A maximális létszám tervezhető! Ezt a megrendelő saját bútorainak elhelyezésével, illetve más – esetleg hatékonyabb méretezésű – bútortípusok használatával érzékeltetjük.


Koncepció tervek

Lehetőség nyílik arra, hogy már az irodák kialakítása alkalmával felkészüljünk a lehetséges további bővítésekre, fejlesztésekre. Ez a folyamat új irodaszervezési stratégiák bevezetésénél a leghatékonyabb. Az eltérő berendezési elvű alaprajzok összehasonlításával bemutatható, hogy a célterületen a dolgozók számának és a munkafolyamatok típusának függvényében a befektetés milyen előnyökkel, kompromisszumokkal jár.


Spaceplan jelentősége

Alapvető szerepe az ültetési tervnek, az igény, és az ajánlat között fennálló megfeleltethetőség megállapítása. Mely alapján a bérlő megbizonyosodhat arról, hogy az ajánlatban szereplő területen megfelelő körülmények között elrendezhetőek az adott létszámú munkahelyek, és munkafolyamatok, valamint nem képződik kihasználatlan, feleslegesen megfizetett üres terület.

Alapvető szerepe az ültetési tervnek, az igény, és az ajánlat között fennálló megfeleltethetőség megállapítása. Mely alapján a bérlő megbizonyosodhat arról, hogy az ajánlatban szereplő területen megfelelő körülmények között elrendezhetőek az adott létszámú munkahelyek, és munkafolyamatok, valamint nem képződik kihasználatlan, feleslegesen megfizetett üres terület.

Segít feloldani a szóban, többértelmű meghatározásokból fakadó félreértéseket, melyek egy-egy szerződést akár az aláírás napján futtathatnak zátonyra. Ilyen lehet a „standard kiépítés” meghatározása, mely papíron leírva többnyire 70-30% cellázottságot biztosít az irodaterületen (!), ám nem tér ki annak elrendezésére (egyetlen helyiségcsoportról, vagy szigetszerűen elszórt szobákról van-e szó, hiszen utóbbiak kialakításának költségei többszörösei lehetnek az előbbieknek.

Biztosítja a kiépítési költségek, mindkét fél számára hasznosan, pontosabb, és érthetőbb módon történő meghatározását. Mivel ezeket a terveket mindkét fél jóváhagyja, így már kellő pontossággal számolhatóak a kialakítandó szerkezetek, és azok költségei, ezzel csökkentve a bérbeadó kockázatát a váratlanul felmerülő költségek területén, melynek következtében bátrabban határozhat meg anyagi, vagy tárgyi engedményeket.

Személyre szabott ültetési terv esetén, (nem egyszerűen össz. Munkahely számmal, és általános asztalmérettel készítve!) rámutathat olyan körülményekre, amelyek a költözéskor felszínre kerülve elfogadhatatlan többletköltséggel orvosolhatóak csak. Ilyen lehet például, ha a bérlő íróasztalai nem egyeznek alakjukban, méreteikben a bérbeadó szabványaival, és elvileg elégséges területen mégsem helyezhetőek el, mondjuk az épület tartópillérjeinek elhelyezkedése miatt.

A jól és pontosan elkészített ültetési terv, nemcsak alkalmazkodik egy cég működési sémájához, munkafolyamataihoz, de javít annak működésén, hatékonyságán. Ily módon a költözés nem egyszerű „lakáscsere”, hanem a cég működésének, hatékonyságának fejlesztése, javítása. A legtöbb bérlő, egy bérleti időszak folyamán tervezett, vagy nem tervezett módon és mértékben alakul, csökken, vagy növekszik, amiket a legtöbb esetben csak „helyváltoztatás” esetén lehet csak figyelembe venni, viszont ezen alkalmak esetén vészes könnyelműség nem átgondolni az legutolsó igények meghatározása (előző iroda kialakítása) óta felmerült új körülményeket, szempontokat.

Az igényes ültetési terv figyelembe vesz olyan esztétikai szempontokat, amely belsőépítész alkalmazásának hiányában is biztosítja az elvárható igényességgel kialakított irodát, illetve lehetővé teszi, hogy szűk határidők esetén, a szerződési szakasz lezárulhasson, és a kialakítási munkák megindulhassanak, meghatározva azokat a területeket, melyeken a többi munkafolyamatot nem hátráltatva is lehetséges a készülő iroda arculatának meghatározása.

Közületi és Magánszemélyek megrendelését egyaránt vállaljuk!

Spaceplan envelope

ÁRAJÁNLAT

Az alábbi elérhetõségek bármelyikén kérheti Kollégáink segítségét már a döntési folyamat legelsõ fázisában, legyen szó iroda- vagy területfelmérésrõl, szakvélemény készítésrõl, berendezési tervezésrõl, szaktanácsadásról, vagy látványtervek készítésérõl, vizualizálásról.

Telefon
+36 1 274-0001
Email
arajanlat@spaceplan.hu